Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudPageBlob.EndDownloadRangeToByteArray Method

Updated: May 15, 2014

Ends an asynchronous operation to download a range of bytes from a page blob to a byte array.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public int EndDownloadRangeToByteArray (
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult

An IAsyncResult that references the pending asynchronous operation.

Return Value

The total number of bytes read into the buffer.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft