Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleInstanceStatusCheckEventArgs.SetBusy Method

Updated: October 18, 2011

Sets the status of the role instance to Busy until the status is checked again, which occurs at regular intervals. When the status of the role instance is Busy it will not receive requests from the load balancer.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public void SetBusy ()

When you call the SetBusy method, the status of the instance remains Busy until the status is checked again.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft