Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Ten temat nie został jeszcze oceniony - Oceń ten temat

RoleEnvironment.RequestRecycle Method

Requests that the current role instance be stopped and restarted.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Użycie

public static void RequestRecycle ()
Exception typeCondition
RoleEnvironmentException

The role instance could not be stopped and restarted.

When the RequestRecycle method is called, the load balancer takes the role instance out of the rotation and the normal shutdown cycle is initiated. New requests are not routed to the role instance while it is restarting.

Windows Azure raises the Stopping event and calls the OnStop method where you can run the necessary code to prepare the role instance to be recycled.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.