Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MediaContextBase.Assets Property

Updated: December 4, 2013

Gets a collection to operate on Assets.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public abstract AssetBaseCollection Assets { get; }

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft