Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ILocator.Path Property

Updated: December 4, 2013

Gets the locator path.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

string Path { get; }

Property Value

Type: System.String
The locator path.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft