Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IIngestManifest::BlobStorageUriForUpload Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

property String^ BlobStorageUriForUpload {
	String^ get ();
}

Property Value

Type: System::String
The URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

This value is set by Media Services.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft