Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

AssetState Enumeration

Updated: November 15, 2012

Specifies the allowed states of an asset.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum AssetState

Member nameDescription
Deleted Specifies that the asset has been deleted.

Initialized Specifies that the asset is in initialized state.

Published Specifies that the asset is published.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft