Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

OnDemandTransferOptions Class

Updated: October 24, 2011

Specifies options for an on-demand transfer.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public ref class OnDemandTransferOptions

The OnDemandTransferOptions class is used to specify options for transferring diagnostic data from a role instance. For example, you can specify a time period for which to return results, as well as specify logging levels and a name for the notification queue in persistent storage.

Example

The following code snippet creates a complete OnDemandTransferOptions object and starts an on-demand transfer.

// Specify the on-demand transfer options for the diagnostic data.
OnDemandTransferOptions transferOptions = new OnDemandTransferOptions();

// Get data starting from an hour ago until now.
transferOptions.From = DateTime.UtcNow.AddHours(1.0);
transferOptions.To = DateTime.UtcNow;

// Specify only error-level logs.
transferOptions.LogLevelFilter = LogLevel.Error;

// Provide a name for the queue where completion messages will be stored.
transferOptions.NotificationQueueName = "wad-on-demand-transfers";

// Start a transfer of Windows event logs.
roleInstanceDiagnosticManager.BeginOnDemandTransfer(DataBufferName.PerformanceCounters, transferOptions);


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management.OnDemandTransferOptions

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft