Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DiagnosticDataBufferConfiguration Class

Updated: April 22, 2013

Represents the configuration of a diagnostics data buffer.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public abstract class DiagnosticDataBufferConfiguration

The DiagnosticDataBufferConfiguration class is the base data buffer configuration class from which the following classes derive:

DiagnosticDataBufferConfiguration provides the base properties for a data buffer in Windows Azure diagnostics: BufferQuotaInMB and ScheduledTransferPeriod.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft