Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BasicLogsBufferConfiguration Class

Updated: April 22, 2013

Represents the configuration of the data buffer used to store information logged by the DiagnosticMonitorTraceListener.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public class BasicLogsBufferConfiguration : DiagnosticDataBufferConfiguration

The BasicLogsBufferConfiguration class derives from DiagnosticDataBufferConfiguration and adds the ScheduledTransferLogLevelFilter property of type LogLevel.


System.Object
   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DiagnosticDataBufferConfiguration
    Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.BasicLogsBufferConfiguration

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft