Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TokenProvider.OnEndGetToken Method

Executes upon calling the EndGetToken method.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract SecurityToken OnEndGetToken(
	IAsyncResult result,
	out DateTime cacheUntil
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to get a token.
cacheUntil
Type: System.DateTime
When this method returns, contains the expiration date and time of the token information in the cache.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft