Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.UpdateTopic Method

Enables you to update the topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TopicDescription UpdateTopic(
	TopicDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
A TopicDescription object describing the topic to be updated.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
The TopicDescription of the updated topic.

You can update the topic based on the value of the EntityStatus enumeration.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft