Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.Settings Property

Gets the service namespace client settings.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public NamespaceManagerSettings Settings { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.NamespaceManagerSettings
A NamespaceManagerSettings object that represents the service namespace client settings.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft