Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.EndGetQueue Method

Ends an asynchronous request to get a queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription EndGetQueue(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the get queue operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription handle to the queue, or null if the queue does not exist in the service namespace.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft