Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.BeginDeleteSubscription Method

Asynchronous version of DeleteSubscription(String, String) method.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginDeleteSubscription(
	string topicPath,
	string name,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The path of the queue relative to the service namespace base address.
name
Type: System.String
The name of the subscription.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation. This object is passed to the EndDeleteSubscription(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to delete a subscription.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft