Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionDescription.MaxDeliveryCount Property

Gets or sets the number of maximum deliveries.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int MaxDeliveryCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32
The number of maximum deliveries.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft