Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Ten temat nie został jeszcze oceniony - Oceń ten temat

SubscriptionClient.OnEndCreateReceiver Method

Executes the end create receiver action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
protected abstract MessageReceiver OnEndCreateReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the EndCreateReceiver(IAsyncResult).

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageReceiver
A newly-created MessageReceiver object.

This is a protected member of the abstract SubscriptionClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.