Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.FormatDeadLetterPath Method

Builds a format name deadletter path using the specified topic path and subscription name.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static string FormatDeadLetterPath(
	string topicPath,
	string subscriptionName
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The full pathname of the topic.
subscriptionName
Type: System.String
The name of the subscription.

Return Value

Type: System.String
The String resulted from building the format name deadletter path using the specified topic path and subscription name.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft