Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.EndGetMessageSessions Method

Finishes an asynchronous operation to get the processing of a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<MessageSession> EndGetMessageSessions(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous operation to suspend processing of a message.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<MessageSession>
An asynchronous operation to get the processing of a message.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft