Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.EndDeadLetter Method

Finishes an asynchronous operation to move message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void EndDeadLetter(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous operation to move message to the dead letter queue.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft