Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueDescription.AvailabilityStatus Property

Gets the entity availability status for the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityAvailabilityStatus AvailabilityStatus { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityAvailabilityStatus
The entity availability status for the queue.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft