Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.Path Property

Gets or sets the full path name of the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string Path { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
The queue path relative to the MessagingFactory base address.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft