Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.MessagingFactory Property

Gets or sets the messaging factory.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessagingFactory MessagingFactory { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory
The messaging factory.

The MessagingFactory object is used to connect to the Service Bus. It is the same messaging factory that created this QueueClient object.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft