Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingFactory.OnEndAcceptSessionReceiver Method

Executes the end accept session receiver action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract MessageSession OnEndAcceptSessionReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that stores state information and any user-defined data for this asynchronous operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft