Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingFactory.OnCreateTopicClient Method

Executes the create topic client action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual TopicClient OnCreateTopicClient(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicClient
The newly created topic client.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft