Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.EndPeekBatch Method

Ends an asynchronous operation to peek a batch of message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> EndPeekBatch(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to peek a message.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The batch of message.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft