Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.Size Property

Gets the size of the message in bytes.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

member Size : int64

Property Value

Type: System.Int64
The message size in bytes.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

To get an accurate value for the size of a BrokeredMessage, you should read the Size property after completing the Send/Receive operation on the BrokeredMessage.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft