Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

HybridConnectionStateChangedArgs.ConnectionState Property

Gets the current connection state of the hybrid connection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public HybridConnectionState ConnectionState { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.HybridConnectionState
Returns HybridConnectionState.
Contains the connection state.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft