Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

WSHttpRelaySecurityElement.Message Property

Gets the security settings for the message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("message")]
public NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement Message { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Configuration.NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement
Returns a NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement that specifies the security settings for the message.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft