Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

VelocityPacketFormatFatalException Class

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

[SerializableAttribute]
public class VelocityPacketFormatFatalException : VelocityPacketFormatException

The VelocityPacketFormatFatalException type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyData (Inherited from Exception.)
Public propertyHelpLink (Inherited from Exception.)
Public propertyHResult (Inherited from Exception.)
Public propertyInnerException (Inherited from Exception.)
Public propertyMessage (Inherited from Exception.)
Public propertySource (Inherited from Exception.)
Public propertyStackTrace (Inherited from Exception.)
Public propertyTargetSite (Inherited from Exception.)
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetBaseException (Inherited from Exception.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetObjectDataSecurity Critical. (Inherited from Exception.)
Public methodGetType (Inherited from Exception.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Exception.)
Top

  NameDescription
Protected eventSerializeObjectState (Inherited from Exception.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft