Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheTraceSink Enumeration

Provides fields that specify the type of cache client tracing to use with the SetSink method. Applies only to Windows Azure Caching.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum DataCacheTraceSink

Member nameDescription
EtwSinkA trace sink that uses Event Tracing for Windows (ETW) to record the trace data. Not supported in Windows Azure Shared Caching.
DiagnosticSinkA trace sink that uses standard Windows Azure Caching diagnostics. Applies only to Windows Azure Caching.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft