Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheObjectSerializerType Enumeration

An enumeration of the serialization types.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Deklaracja
Public Enumeration DataCacheObjectSerializerType
'Użycie
Dim instance As DataCacheObjectSerializerType

Member nameDescription
NetDataContractSerializerItems are serialized with a NetDataContractSerializer formatter. This is the default.
BinaryFormatterItems are serialized with a binary formatter.
CustomSerializerItems are serialized with a custom formatter.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft