Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheItem Class

Used to retrieve all information associated with the cached object in the cluster.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItem

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public final class DataCacheItem

The DataCacheItem type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheItemInitializes a new instance of the DataCacheItem class.
Top

  NameDescription
Public propertyCacheNameThe name of the cache where the object is stored.
Public propertyExtensionTimeoutThe amount of time to extend the object lifetime on each access.
Public propertyKeyThe identifier that is used to distinguish the cached object in the cache or region.
Public propertyRegionNameIf applicable, the name of the region where the object is stored.
Public propertySizeInfrastructure. The approximate size of the cached item. This field is intended for internal use only.
Public propertyTagsA generic list of tags associated with the cached object.
Public propertyTimeoutSpecifies the length of time for which the object will remain in the cache.
Public propertyValueThe object stored in cache.
Public propertyVersionThe version of the cached object.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToStringInfrastructure. Creates a string representation of the DataCacheItem object. (Overrides Object..::..ToString()()()().)
Top

The DataCacheItem class is useful for updating tags associated with the object and concurrency operations.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft