Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Tags Property

A generic list of tags associated with the cached object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public ReadOnlyCollection<DataCacheTag> Tags { get; }

Property Value

Type: System.Collections.ObjectModel..::..ReadOnlyCollection<(Of <(<'DataCacheTag>)>)>
An generic list of DataCacheTag objects associated with the cached object.

You can associate one or more tags to each cache object. Tag-based object retrieval is only available for those objects stored in regions.

Tags are not supported in Windows Azure Shared Caching.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft