Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RegistryKeyOpenFailure Field

An error occurred while attempting to open a registry key for reading.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RegistryKeyOpenFailure

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft