Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamedCacheDoesNotExist Field

The named cache does not exist.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NamedCacheDoesNotExist

Parameter values are case sensitive; make sure the case of the specified named cache is the same as shown with the Get-Cache command. Use the Get-Cache command with the PowerShell based cache administration tool to find out which caches have been created in the cluster. For more information, see Cache Administration with PowerShell (Velocity).

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft