Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda ListBox.FindStringExact — (String, Int32)

.NET Framework 4.5

Znajduje pierwszy element ListBox , które dokładnie odpowiadają określony ciąg znaków. Wyszukiwanie rozpoczyna się od określonego indeksu początkowego.

Przestrzeń nazw:  System.Windows.Forms
Zestaw:  System.Windows.Forms (w System.Windows.Forms.dll)

public int FindStringExact(
	string s,
	int startIndex
)

Parametry

s
Typ: System.String
Tekst do wyszukania.
startIndex
Typ: System.Int32
Wartość indeksu elementu przed pierwszym mają być przeszukiwane. Zestaw do minus jeden (-1) do wyszukiwania od początku formantu.

Wartość zwracana

Typ: System.Int32
Wartość indeksu pierwszego elementu znaleziony; Zwraca ListBox.NoMatches , jeśli nie znaleziono.

WyjątekWarunek
ArgumentOutOfRangeException

startIndex Parametr jest mniejsza niż zero lub w większą lub równą wartości Count właściwość ListBox.ObjectCollection klasy.

Szukaj w wykonaniu tej metody nie jest uwzględniana wielkość liter. Wyszukiwarka szuka słowa, które dokładnie odpowiadać parametru ciąg wyszukiwania określonego s. Ta metoda służy do wyszukiwania pierwszego elementu, który pasuje do podanego pod określonym indeksem początkową znajduje się na liście elementów dla ListBox. Następnie można wykonywać zadania, takie jak usunięcie elementu zawierającego tekst wyszukiwania używając Remove metoda lub zmienić tekst elementu. Ta metoda jest zazwyczaj używana po ustanowieniu połączenia przy użyciu wersji tej metody, która nie określa indeks początkowy. Po początkowy element został znaleziony w liście, ta metoda zazwyczaj umożliwia znalezienie dalszych wystąpień wyszukiwanego tekstu określając położenie indeksu w startIndex parametr elementu po pierwszym wystąpieniu znaleziono szukanego tekstu. Jeśli chcesz wykonać częściowe wyszukiwania zamiast dopasowanie dokładne słowo, użyj FindString metody.

UwagaUwaga

Gdy wyszukiwanie osiągnie końca ListBox, kontynuuje wyszukiwanie od góry ListBox powrót do przedmiotu, określonej przez startIndex parametru.

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak używać FindStringExact metodę wyszukiwania dla wszystkich elementów w ListBox dokładnie pasujących tekst wyszukiwania. W przykładzie użyto wersji FindStringExact metoda, która umożliwia określenie początkowego indeksu wyszukiwania, z którego ciągłe przeszukiwania wszystkich elementów w ListBox. Przykład ilustruje też sposób ustalenia, kiedy FindStringExact metoda rozpoczyna wyszukiwanie od początku listy po osiągnięciu końca listy elementów, aby zapobiec rekursywne wyszukiwanie. Gdy elementy znajdują się w ListBox, są wybierane za pomocą SetSelected metody.


private void FindAllOfMyExactStrings(string searchString)
{
  // Set the SelectionMode property of the ListBox to select multiple items.
  listBox1.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended;

  // Set our intial index variable to -1.
  int x =-1;
  // If the search string is empty exit.
  if (searchString.Length != 0)
  {
   // Loop through and find each item that matches the search string.
   do
   {
     // Retrieve the item based on the previous index found. Starts with -1 which searches start.
     x = listBox1.FindStringExact(searchString, x);
     // If no item is found that matches exit.
     if (x != -1)
     {
      // Since the FindStringExact loops infinitely, determine if we found first item again and exit.
      if (listBox1.SelectedIndices.Count > 0)
      {
        if (x == listBox1.SelectedIndices[0])
         return;
      }
      // Select the item in the ListBox once it is found.
      listBox1.SetSelected(x,true);
     }

   }while(x != -1);
  }
}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft