Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.Peek Method (Int64)

Reads the next message without changing the state of the receiver or the message source.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Peek(
	long fromSequenceNumber
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number from where to read the message.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage that represents the next message to be read.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft