Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
0 z 3 osób oceniło jako pomocne - Oceń ten temat

DynamicTableEntity Class

Updated: September 26, 2012

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

A ITableEntity type which allows callers direct access to the property map of the entity. This class eliminates the use of reflection for serialization and deserialization.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Użycie
Dim instance As DynamicTableEntity

[DefaultMemberAttribute("Item")] 
public sealed class DynamicTableEntity : ITableEntity
System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.DynamicTableEntity
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.