Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.BeginAbandon Method (Guid, IDictionary<String, Object>, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to abandon the message and relinquish its lock.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginAbandon(
	Guid lockToken,
	IDictionary<string, Object> propertiesToModify,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance to abandon.
propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
A collection of property objects to be modified.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An asynchronous operation to abandon the message and relinquish its lock.

Enables you to modify message properties when performing a BeginAbandon operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft