Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.ReceiveBatch Method (Int32)

Receives a batch after the asynchronous operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> ReceiveBatch(
	int messageCount
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32
The maximum number of messages to return in the batch. As this is an approximation, fewer messages may be returned even if the number of messages is higher than messageCount.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
A batch after the asynchronous operation.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft