Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Enable-SBHostCEIP

Updated: August 28, 2012

Enable-SBHostCEIP

You can use this cmdlet to set your current Customer Experience Improvement participation status.

Syntax


Enable-SBHostCEIP [ <CommonParameters>]
Detailed Description

Run Enable-SBHostCEIP to enable your Customer Experience Improvement participation.

Parameters

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

Examples

Example

The following example enables your current Customer Experience Improvement participation.


PS C:\> Enable-SBHostCEIP

Service Bus 1.0 MSDN Community Forum

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft