Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Ten temat nie został jeszcze oceniony - Oceń ten temat

HostCacheStats Class

Stores cache statistics used in conjunction with the Get-CacheStatistics Windows PowerShell command.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..HostCacheStats

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
[DataContractAttribute]
public class HostCacheStats

The HostCacheStats type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodHostCacheStatsCreates a new HostCacheStats object.
Top
  NameDescription
Public propertyItemCountThe number of items in the cache.
Public propertyMissCountThe number of cache misses for requested items that were not present in the cache.
Public propertyNamedCacheCountThe number of named caches.
Public propertyRegionCountThe number of regions.
Public propertyRequestCountThe total number of requests.
Public propertySizeThe size in bytes of cached items.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Overrides Object..::..ToString()()()().)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.