Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Write Method (IDictionary(DataCacheItemKey, DataCacheItem))

This Write method is called to write multiple items to the backend associated with the write-behind provider.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public abstract void Write(
	IDictionary<DataCacheItemKey, DataCacheItem> items
)

Parameters

items
Type: System.Collections.Generic..::..IDictionary<(Of <(<'DataCacheItemKey, DataCacheItem>)>)>
A collection of DataCacheItem objects that should be written to the backend.

For more information, see Extend the DataCacheStoreProvider Class (Windows Server AppFabric v1.1).

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft