Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TokenProvider.CreateSharedSecretTokenProvider Method (String, Byte[], Uri)

Creates a shared secret token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSharedSecretTokenProvider(
	string issuerName,
	byte[] issuerSecret,
	Uri stsUri
)

Parameters

issuerName
Type: System.String
The issuer name.
issuerSecret
Type: System.Byte[]
The set of issuer secret.
stsUri
Type: System.Uri
The URI of the Security Token Service (STS).

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The TokenProvider for returning shared secret token.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft