Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingFactory.Create Method (String, TokenProvider)

Creates a new MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory Create(
	string address,
	TokenProvider tokenProvider
)

Parameters

address
Type: System.String
The base address of the namespace.
tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The token provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory
The newly created MessagingFactory object.

ExceptionCondition
ArgumentException

address contains a path appended to the full address of the service namespace.

UriFormatException

Thrown when address is empty.

ArgumentNullException

Thrown when tokenProvider or address are null.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft