Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingFactory.OnBeginAcceptSessionReceiver Method

Executes the begin accept session receiver action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginAcceptSessionReceiver(
	string entityName,
	string sessionId,
	ReceiveMode receiveMode,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

entityName
Type: System.String
The name of the entity.
sessionId
Type: System.String
The session identifier.
receiveMode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The message receive mode.
timeout
Type: System.TimeSpan
The wait time before the operation times out.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains information about the receive operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous accept session receiver action.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft