Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.OnComplete Method

Executes upon calling the Complete operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual void OnComplete(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context information associated by a transaction tracking this operation.
lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>
The collection of lock tokens bound to the locked message instances.
timeout
Type: System.TimeSpan
The time span the operation waits before it times out.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft