Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.OnBeginTryReceive Method (TrackingContext, Int32, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

Executes upon calling the OnTryReceive or BeginTryReceive operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginTryReceive(
	TrackingContext trackingContext,
	int messageCount,
	TimeSpan serverWaitTime,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context information associated by a transaction tracking this operation.
messageCount
Type: System.Int32
The number of messages to try receiving.
serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span the operation waits before it times out.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to try to receive messages.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft