Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.BeginAcceptMessageSession Method (String, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to accept a message session.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginAcceptMessageSession(
	string sessionId,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

sessionId
Type: System.String
The session identifier of the message session.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to accept a message session.

ExceptionCondition
ArgumentException

Thrown if sessionId is null, empty, or white spaces.

TimeoutException

Thrown if the operation exceeded the timeout value set by OperationTimeout.

OperationCanceledException

Thrown if the client is already closed, aborted, or disposed.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft